betapa pun lurus paku, hujungnya berkelok juga

Maksud: Seseorang yang jahat, walaupun baik rupa perkataan dan kelakuannya, hatinya jahat juga

berkongsi