biar sakit dulu senang kemudian

Maksud: Biar bersusah-susah dahulu supaya senang pada masa kelak