biduk upih pengayuh bilah

Maksud: Tiada berdaya untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan

berkongsi