bongkok kail hendak mendapat

Maksud: Tipu muslihat untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri

berkongsi