buku lima

Maksud: Penumbuk.

Contoh ayat: Yunus naik marah lalu menunjukkan buku limanya ke arah Amran.

berkongsi