bunga gugur putik pun gugur, tua gugur masak pun gugur

Maksud: Setiap manusia akan mati (baik muda mahupun tua)