burung pipit sama enggang, mana boleh sama terbang

Maksud: Perhubungan atau perjodohan yang tidak sama padan, manakan boleh selamat