calak-calak ganti asah

Maksud: Barang apa yang dipakai untuk sementara sebelum ada yang lebih baik

berkongsi