cium tapak tangan, berbaukah atau tidak

Maksud: Lihat diri sendiri, terlebih dahulu sebelum mencela orang lain

berkongsi