condong yang akan menimpa

Maksud: Pekerjaan yang mendatangkan celaka