dalam laut boleh diduga, dalam hati siapa tahu

Maksud: Pengetahuan (fikiran) seseorang itu tidak dapat diduga.

berkongsi