dari telaga yang jernih, tak akan mengalir air yang keruh

Maksud: Orang bersifat mulia tidak akan berkelakuan kasar

berkongsi