ditiarapkan tiada keluar, ditelentangkan tiada masuk

Maksud: Menghadapi perkara yang sangat sulit

berkongsi