garam hidup

Maksud: Pengalaman

Contoh ayat: Semasa berada di rantau orang sudah tentu banyak garam hidup yang kita tempuhi.