gelap hati

Maksud: Sukar (tidak mudah) belajar.

Contoh ayat: Murid yang gelap hati dalam mata pelajaran Matematik akan diberikan bimbingan khusus.

berkongsi