harapkan kuning kuah kambeh, cangkuk terubuk ditinggalkan

Maksud: Oleh kerana mengharapkan keuntungan yang besar (tapi belum tentu diperoleh) keuntungan yang kecil tapi sudah tentu, dilepaskan

berkongsi