harta amanah

Maksud: Harta amanat, harta benda peninggalan nenek moyang