hidup dikandung adat, mati dikandung tanah

Maksud: Selama masih hidup, mestilah menurut aturan-aturan yang berlaku, sudah matiterserahlah kepada hukum Tuhan.

berkongsi