hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa

Maksud: Pada ketika hidup eloklah berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk masyarakat

berkongsi