hukum alam

Maksud: Ketentuan mengenai peristiwa alam

berkongsi