ibu negeri

Maksud: Tempat yang menjadi pusat pemerintahan sesebuah negeri

berkongsi