jelatang di hulu air

Maksud: Perkara yang selalu menyusahkan

berkongsi