kalau menampi jangan tumpah padinya

Maksud: Jikalau bekerja hendaklah dibuat dengan baik-baik

berkongsi