kasihan gajah berusung

Maksud: Kasihan yang tidak kena pada tempatnya

berkongsi