ke dalam sumpit tak muat, ke dalam ambung longgar

Maksud: Orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. ambung = keranjang

berkongsi