kerap sang berudu hendak berenang di laut lebar, awak masih juga di kubangan

Maksud: Tiada berdaya mencapai yang dicita-citakan

berkongsi