kering embun

Maksud: Waktu antara pukul lapan dan pukul sembilan pagi

berkongsi