kura-kura dalam perahu,pura-pura tidak tahu

Maksud: Bertanya sesuatu yang sudah diketahui

berkongsi