menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri

Maksud: Menceritakan cela cacat sendiri atau keluarganya, maka diri sendiri juga yang dapat malu.

berkongsi