labu tanah

Maksud: Kendi yang diperbuat daripada tanah liat.

berkongsi