langau di ekor kerbau, debu di atas tunggul

Maksud: Kedudukan atau pekerjaan yang tidak tetap

berkongsi