lebih pucuk lebih pelepah

Maksud: Pertanyaan kerana membandingkan dua sahabat yang baharu dengan yang lama (mana yang lebih pucuk atau pelepah)

berkongsi