lintah darat

Maksud: Peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi.

Contoh ayat: Gara-gara aktiviti lintah darat, kehidupan penduduk di kampung itu masih lagi dalam kemiskinan.

berkongsi