lulus tidak berselam, hilang tidak bercari

Maksud: Perihal seseorang yang menanggung kesusahan tetapi tidak ada yang menolongnya

berkongsi