makan tanggung

Maksud: Hidup di bawah jagaan orang lain.

Contoh ayat: Rasida makan tanggung di rumah ibu saudaranya.

berkongsi