masuk lima keluar sepuluh

Maksud: Belanja yang lebih besar daripada penghasilan

berkongsi