mati anak berkalang bapak, mati bapak berkalang anak

Maksud: Anak dan bapa mestilah tolong-menolong pada masa kesusahan

berkongsi