melakukan dagangan

Maksud: Menjual barang penjualan

berkongsi