memelihara penyengat dalam baju

Maksud: Menaruh musuh dalam rumah tangga sendiri akhirnya tentu akan mendapat kecelakaan

berkongsi