mencampakkan batu keluar

Maksud: Menolong orang lain tetapi tidak mempedulikan keluarga sendiri

berkongsi