mengalangkan batang leher

Maksud: Menyabung nyawa kerana hendak menolong seseorang. alang = lintang, tahan

berkongsi