mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah kepada yang menang

Maksud: Sesuatu yang hendak ditiru itu biarlah daripada contoh yang telah memberi hasil yang baik

berkongsi