mengenakan baju di badan maka sesuai

Maksud: Menimbangkan baik buruk perbuatan orang lain berasaskan perasaan atau sifat diri sendiri

berkongsi