menghuraikan janji

Maksud: Membatalkan janji

berkongsi