mengorek dompet kawan

Maksud: Memperdaya supaya kawan membayar perbelanjaan

berkongsi