menjatuhkan hukum

Maksud: Memberikan keputusan

berkongsi