merentak di ladang orang

Maksud: Bersuka-suka memakan atau memakai harta orang tetapi tidak ingat akan kerugian orang itu

berkongsi