meski tertimbun dalam tanah, lamun teras timbul juga

Maksud: Kebenaran yang tidak dapat disembunyikan