nan digali dalam, nan digantungkan tinggi

Maksud: Yang sudah dirundingkan matang-matang mendapat persetujuan

berkongsi