negara bahagian

Maksud: Negara yang menjadi anggota sesebuah negara

berkongsi